Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Lot nr 5 i 6 - odjazd kabiny

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.06.2020

Odjazdy kabiny z poszczególnych sekcji:

Sekcja Grębocice – 17.30

Sekcja Paulinów – 18.00 

Sekcja Głogów – 18.30 


Sekcja Paulinów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.06.2020

Koszowanie na lot Bunde III piątek 03, 07, 20 godzina 16,00


Lot nr 9 - BUNDE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.06.2020

Koszowanie sekcja Grębocice – godz. 15.00 piątek 03.07.2020r. 


Lot nr. 2 Beelitz

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.05.2020

W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi istnieje bardzo durze prawdopodobieństwo, że lot nr 2 Beelitz odbędzie w niedzielę 24 maja.
Ostateczna decyzja zostanie podjęta czwartek godzina 11,00. Proszę o obserwowanie komunikatów na stronie Oddziałowej.


Zebranie Sekcja GŁOGÓW

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.02.2020

Zebranie Sekcji Głogów odbędzie się dnia 14.03 o godzinie 15.00  

Obecność obowiązkowa.

Prezes Sekcji.


Zebranie Sekcja Paulinów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.02.2020

Zebranie Sekcji Paulinów odbędzie się dnia 01.03 o godzinie 10.00  

Obecność obowiązkowa.

Prezes Sekcji.


Zebranie Sekcja Grębocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.12.2019

Zarząd Sekcji Grębocice zawiadamia, że w dniu 19,01,2020 r. o godzinie 11,00 w C.A.S. odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Grębocice.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!  


Weryfikacja - Loty Gołębi Dorosłych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.08.2019

W dniu 15.08.2019r. o godzinie 17.00 w sali CAS w Grębocicach odbędzie sie oddziałowa weryfikacja w lotach gołębi dorosłych.

Do weryfikacji dostarczyć należy wszystkie zestawienia kategorii oraz lotników, które hodowca składa do współzawodnictwa Oddziałowego, Okręgowego, Regionu oraz Mistrzostwa Polski. 

UWAGA!!! – Wszystkie zestawienia hodowcy przygotowują osobiście na drukach zamieszczonych poniżej , ewentualnie drukują z programu obliczeniowego “Górski”. W przypadku problemów z obsługą programu lub konieczności dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt z Prezesem Oddziału. 

Zestawienia dla Lotników w poszczególnych kategoriach dostępne są pod następującymi linkami:

Kat. A 

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_A/form_zestawienie_lotnikow_kat_a_gol_dor_edycja.xls

Kat. B

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_B/form_zestawienie_lotnikow_kat_b_gol_dor_edycja.xls

Kat. C

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_C/form_zestawienie_lotnikow_kat_c_gol_dor_edycja.xls

Kat. D 

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_D/form_zestawienie_lotnikow_kat_d_gol_dor_edycja.xls

Kat. M

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_M/form_zestawienie_lotnikow_kat_M_gol_dor_EDYCJA.xls

Najlepszy Lotnik 

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/okreg_zg_lotnik/form_okreg_lotnik_gol_dor_EDYCJA.xls

Najlepsze drużyny

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/okreg_zg_druzynowe/form_okreg_druzynowe_gol_dor_EDYCJA.xls

Zestawienia kategorii A

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_A/form_zestawienie_wyn_kat_a_gol_dor_edycja.xls

Zestawienia kategorii B

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_B/form_zestawienie_wyn_kat_b_gol_dor_edycja.xls

Zestawienia kategorii C

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_C/form_zestawienie_wyn_kat_c_gol_dor_edycja.xls

Zestawienia kategorii D

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_D/form_zestawienie_wyn_kat_d_gol_dor_edycja.xls

Zestawiania kategorii M

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_M/form_zestawienie_wyn_kat_M_gol_dor_EDYCJA.xls

Zestawiania GMP

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_GMP/form_zestawienie_wyn_kat_GMP_gol_dor_EDYCJA.xls

Zestawienia Intermistrzosotwo

http://www.poradnikhodowcy.pl/formularze/zestawienia_wynikow_gol_dor/kat_intermistrzostwo/form_zestawienie_wyn_kat_Intermistrzostwo_gol_dor_EDYCJA.xls

 

Z wyrazami szacunku 

Zarząd Oddziału Głogów 

 

Zestawienia do Okręgu 

Zestawienia do Regionu i Mistrzostw Polski 


ROZDANIE NAGRÓD ODDZIAŁ GLOGÓW

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.12.2019

Zarząd ODDZIAŁU GŁOGÓW, serdecznie zaprasza wszystkich członków Oddziału, na uroczyste wręczenie nagród za sezon 2019 rok, które odbędzie się w sobote 14,12,2019 r. o godzinie 16,00 w C.A.S. w Grębocicach.

Po wręczeniu nagród; kawa, ciasto, zakąska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


ROZDANIE NAGRÓD SEKCJA GRĘBOCICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.12.2019

Zarząd SEKCJI GRĘBOCICE, serdecznie zaprasza wszystkich członków Sekcji, na uroczyste wręczenie nagród za sezon 2019 rok, które odbędzie się w sobote 07,12,2019 r. o godzinie 16,00 w C.A.S. w Grębocicach.

Po części oficjalnej Zarząd Sekcji zaprasza na poczęstunek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 


Odjazd kabiny loty 1, 2, 3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.08.2019

Sekcja Grębocice – 19.30

Sekcja Paulinów – 20.00

Sekcja Serby – 20.30


Spisy gołębi młodych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.07.2019

Prosimy wszystkich hodowców o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją zdawania spisów gołębi młodych 2019 oraz zastosowanie się do opisanych zasad.

1. Zarządy Sekcji samodzielnie wyznaczają datę i miejsce spotkania hodowców z danej Sekcji w celu zdawania spisów gołębi młodych 2019. Ostateczny termin 04.08.2019r. 

2. Wszyscy hodowcy mają obowiązek przyjechać w wyznaczonym przez Zarząd Sekcji terminie i miejscu razem z ZEGAREM ESK, DO KTÓREGO SĄ WPROWADZONE GOŁĘBIE, które są zgłaszane do lotów gołębi młodych w sezonie 2019.

3. 15 gołębi, które posiadają olimpijską obrączkę Derby i są zgłaszane do Mistrzostwa Polski olimpijskiego Derby, należy wpisać jako pierwsze 15 gołębi do zegara ESK (automatycznie będą one 15 pierwszymi gołębiami na spisie).
Wprowadzając do zegara ESK numery olimpijskich obrączek Derby należy stosować się do wytycznych z komunikatu ZG PZHGP z dnia 18.07.2019. Komunikat ten został umieszczony pod niniejszą instrukcją.

4. Gołębiom nie trzeba przypisywać obrączek elektronicznych w zegarze ESK. Można to zrobić w późniejszym terminie, jednakże nie należy ingerować w sam spis gołębi z zegarze ESK.

5. Obecność hodowców podczas spotkań wyznaczonych przez Zarządy Sekcji jest obowiązkowa! Po wyznaczonym terminie spisy gołębi nie będą przyjmowane!

6. Po spotkaniu, w trakcie którego zostaną zebrane spisy gołębi, nie należy dokonywać żadnych zmian w spisie gołębi w zegarze ESK! Można przypisać gołębiom obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Spis gołębi w zegarze ESK musi pozostać taki jak w dniu wydruku. Jeżeli jakiś gołąb zginął, to należy pozostawić go w zegarze ESK bez przypisanej obrączki elektronicznej.

7. Wszyscy hodowcy zobowiązani są do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie 07.08.2019r. do Prezesów Sekcji podbitych przez Lekarza weterynarii, wygenerowanych z systemów ESK spisów. 

8. Zarządy Sekcji do dnia 4 sierpnia 2019 prześlą pliki ze spisami gołębi młodych zapisanymi przez Kostki ESK do kol. Marka Derlata. W przypadku kiedy hodowca będzie używał zegara tradycyjnego (a nie ESK) należy dostarczyć wersję papierową spisu gołębi lub czytelne zdjęcie lub skan.
Ponadto należy dołączyć listę hodowców, którzy złożyli spisy wraz z podaniem liczby gołębi na spisie. Na tej podstawie zostanie dokonana weryfikacji poprawności wczytania gołębi do programu obliczeniowego.

9. W przypadku hodowców, którzy nie brali udziału w lotach gołębi dorosłych 2019 prosimy o przesłanie do kol. Marka Derlata pełnej informacji o hodowcy: imię i nazwisko, numer telefonu, współrzędne geograficzne gołębnika, marka i numer seryjny zegara konstatującego.

 

Z poważaniem 

Zarząd Oddziału Głogów 

Wytyczne wprowadzania numerów obrączek do ESK. 


Lot nr 4 - Helmstedt 1

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.05.2019

Ze względu na prognozowane złe warunki atmosferyczne w dniu 19.05. (niedziela) lot nr 4 z miejscowości Helmstedt, odbędzie się w dniu 18.05. (sobota). Koszowania w piątek 17.05.  w godzinach jak dla pierwszych trzech lotów. Sekcja Paulinów koszowanie o godzinie 17.00. 

Przypomina się, że od lotu nr 4 OBOWIĄZKOWO typujemy gołębie do GMP i INTERMISTRZOSTWA. 

 


Sekcja Grebocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.05.2019

Koszowanie na lot nr 6 godzina 16 30.

ZARZAD SEKCJI GRĘBOCICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.01.2019

W dniu 12.01.2019r. na zebraniu sekcji Grębocice wybrano nowy Zarząd w następujących osobach:

  1. Antczak Jerzy – Prezes Sekcji Grębocice
  2. Chudzik Stanisław – Skarbnik Sekcji Grębocice
  3. Cebula Szymon – Sekretarz Sekcji Grębocice

Podział klatek na loty gołębi dorosłych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.04.2018

- Sekcja Grębocice 54 szt.

-Sekcja Paulinów   37 szt.

-Sekcja Serby        38 szt.

-Sekcja Bytom Odrzański 33 szt.


ZEBRANIE ODDZIAŁU GŁOGÓW

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.01.2019

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Glogów odbędzie się w sobotę 16,02,2019 roku o godzinie 13,00 w C.A.S. Grębocice ul. Kościelna.

 

 


OŚWIADCZENIE.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.01.2019

WSZYSTKIM HODOWCĄ ODDZIAŁU GŁOGÓW ,GRATULUJĘ OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW W RYWALIZACJI W LOTACH GOŁĘBI DOROSŁYCH ,JAK I GOŁĘBI MŁODYCH W SEZONIE LOTOWYM 2018.Z MOJEJ STRONY CHCIAŁBYM PODZIĘKOWAĆ ZARZĄDOWI ODDZIAŁU PREZESĄ SEKCJI ,HODOWCĄ ODDZIAŁU GŁOGÓW ZA DWULETNIĄ WSPÓŁPRACĘ W ROLI V-CE PREZESA D/S LOTOWYCH.WSZYSTKICH HODOWCÓW ,KTÓRYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB URAZIŁEM ,LUB NIE SPEŁNIŁEM ICH OCZEKIWAŃ – MÓWIĘ PRZEPRASZAM .ROZSTAJĄC SIĘ Z FUNKCJĄ KIEROWNIKA LOTÓW ,A ZARÓWNO Z LOTOWANIEM W ODDZIALE GŁOGÓW ,ŻYCZĘ WSZYSTKIM HODOWCĄ W PRZYSZŁYM SEZONIE LOTOWYM 2019 DOBREJ ZMIANY , TRAFNYCH DECYZJI , A TAKŻE ZAUFANIA I WYROZUMIAŁOŚCI DLA INNYCH HODOWCÓW.

Z POWAŻANIEM V-CE PREZES D/S LOTOWYCH ODDZIAŁU GŁOGÓW.


Rozkład jazdy kabiny na loty HELMSTEDT 1-2-3-4.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.05.2018

Odjazdy kabiny z punktów wkładań;

-Sekcja Grębocice godz. 16.30.

-Sekcja Paulinów godz. 17.10.

-Sekcja Serby godz. 17.45.

-Sekcja Bytom Odrzański godz. 18.15.


Oświadczenie Zarządu Oddziału Głogów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.04.2018

Zarząd Oddziału Głogów ,oświadcza nakazuje ,a zarazem przypomina o prawidłowym koszowaniu ,nastawianiu i otwieraniu zegarów,według Regulaminu Lotowo-Zegarowego Polskiego Związku Hodowcow Gołębi Pocztowych.Kategorycznie zabrania się dopuszczania do koszowania gołębi poza spisem przedlotowym.W przypadku niezgodności numeru obrączki rodowej gołębia z wyświetlanym numerem na zegarze konstatującym należy  obrączkę elektroniczną zdjąć i zabezpieczyć przez Komisję Lotową,a gołębia wycofać z lotu.Fakt ten powinien być odnotowany w liście startowej.Komisja Lotowa sporządza stosowny protokół i w stosunku do hodowcy należy wszcząć postępowanie dyscyplinarne.W przypadku próby włożenia gołębia przez hodowcę na lot niebędącego na spisie przedlotowym Komisja Lotowa unieważnia cały lot i wszczyna postępowanie dyscyplinarne .Kontrola zgodności numeru obrączki rodowej gołębia jest obowiązkowa i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć.Komisja Lotowa ma obowiązek odmówić przyjęcia gołębia w dniu koszowania w przypadku , gdy hodowca nie posiada listy startowo-zegarowej na dany lot.Oświadczenie to ma na celu zapobiec uniemożliwienie koszowania obcych gołębi,a ponadto ma przypominać o odpowiedzialności hodowców naszego Oddziału przed przeszczeganiem Regulaminu Lotowo-Zegarowego ,co jest jakąś alternatywą zapobiegawczą przed kierowaniem wniosków i postępowań dyscyplinarnych.Puetując to Oświadczenie , apeluje się do hodowców ,aby nie kierowali się złymi emocjami ,które żle wpływają na dobro Oddziału.Zarząd Oddziału w nowym sezonie lotowym 2018,życzy wszystkim hodowcą zdrowej sportowej rywalizacji ,spełnienia marzeń i jak najlepszych wyników na wszystkich szczeblach współzawodnictwa lotowego w tym pięknym sporcie gołębiarskim.                     

                                                                    ZARZĄD.


Zagubione gołębie

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.05.2018

PL-0206-17- 4123  tel.733 624 616 koło Zielonej Góry

PL-0206-17-10615 tel. 609 877 936


Informacja.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.06.2018

Gołąb o numerze PL-0206-18-7272 znajduje się w Poznaniu. Proszę o kontakt z właścicielem. Tel.604112230


Informacja.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.06.2018

Nadawca: KKOZIK62@O2.PL

Telefon: 608868906

Treść: Proszę o pilny kontakt z hodowcą w sprawie gołąbka o nr Pl-0206-14-1705.Ptak jest uszkodzony przez jastrzębia.


Informacja.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.06.2018

 mdziadosz67@gmail.com

Telefon: 691388150

Treść: proszę o kontakt właściciela gołębia PL-0206-17-7280


Informacja.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.07.2018

Nadawca: binio17@wp.pl

Telefon: 781623837

Treść: proszę o kontakt właściciela gołębia PL-0206-18-5488


Komunikat !

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.12.2018

ZARZĄD SEKCJI PAULINÓW ORGANIZUJE SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA CZŁONKÓW SEKCJI PAULINÓW ,SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 16.12.2018. (NIEDZIELA) W SIEDZIBIE SEKCJI PAULINÓW O GODZINIE 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZARZĄD SEKCJI PAULINÓW.

 


ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.11.2018

Zebranie odbędzie się w piątek 9,11,2018 o godzinie 16,00 na punkcie wkładań Sekcji Paulinów.

Na zebranie obowiązek przybycia mają;

Zarząd oddziału Głogów.

Zarządy wszystkich Sekcji.

Komisja Rewizyjna.

Cel zebrania “KABINA”


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.07.2018

Nadawca: janek4712@gmail.com

Telefon: 660689922

Treść: Znaleziono gołębia obok marketu w Legnicy, gołąbek jest okaleczony.

PL-0206-12-4558

Kontakt ze znalazcą tel. 603 394 083


RYWALIZACJA ODDZIAŁOWA NAJLEPSZA SEKCJA ODDZIAŁU GŁOGÓW 2018 ROK.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.07.2018

PUNKTACJA NAJLEPSZA SEKCJA ODDZIAŁU GŁOGÓW :

1.SEKCJA GRĘBOCICE 93 PKT.

2.SEKCJA SERBY  87 PKT.

3.SEKCJA PAULINÓW 82 PKT.

4.SEKCJA BYTOM ODRZAŃSKI  61 PKT.

     GRATULUJEMY !


NAJLEPSZĄ SEKCJĄ ODDZIAŁU GŁOGÓW SEZONU LOTOWEGO GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018 JEST SEKCJA GRĘBOCICE!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.07.2018

       GRATULUJEMY !


UWAGA !

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.08.2018

WYNIKI ODDZIAŁU GŁOGÓW SEZONU LOTOWEGO 2018 GOŁĘBI DOROSŁYCH ,WRAZ Z RYWALIZACJĄ ODDZIAŁOWĄ I NAGRODAMI ZA POSZCZEGÓLNE MISTRZOSTWA ODDZIAŁU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NASI HODOWCY.

GRATULUJEMY!

V-CE PREZES D/S LOTOWYCH ODDZIAŁU GŁOGÓW .


RYWALIZACJA ODDZIAŁOWA PODZIAŁ NA LIGI.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.07.2018

EKSTRAKLASA ODDZIAŁU GŁOGÓW !

1.ZIELIŃSKI ZDZISŁAW -MISTRZ EKSTRAKLASY ODDZIAŁU GŁOGÓW!

2.ANTCZAK JERZY

3.KIEL STANISŁAW

4.NOWICKI RADOSŁAW 

5.MIKOŁAJEK ANDRZEJ 

6.LASZCZOWSKI K.K.

7.PRYSZCZEWSKI DARIUSZ

8.KUPIEC BOGDAN

9.KONOPACKI RYSZARD

10.ZGUD SYLWIA

 GRATULUJEMY!

POZOSTAŁE LIGI ZOSTAŁY UMIESZCZONE W ZAKŁADCE NASI HODOWCY!

DOBRY LOT.


RYWALIZACJA ODDZIAŁOWA PODZIAŁ NA LIGI.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.09.2018

EKSTRAKLASA ODDZIAŁU GŁOGÓW GOŁĘBI MŁODYCH.

1.KAŁUŻNY DANIEL – MISTRZ EKSTRAKLASY ODDZIAŁU GŁOGÓW !

2.CEBULA-WILK

3.KOZŁOWSKI ANDRZEJ

4.ZGUD ROBERT

5.KIEL STANISŁAW

6.KWIECIŃSKI JACEK 

7.RUGAŁA ZYGMUNT

8.ZIELIŃSKI ZDZISŁAW

9.CHOSZCZ ANDRZEJ

10.KLIMCZAK TADEUSZ

GRATULUJEMY !

V-CE PREZES D/S LOTOWYCH ODDZIAŁU GŁOGÓW .

 


NAJLEPSZĄ SEKCJĄ ODDZIAŁU GŁOGÓW SEZONU LOTOWEGO GOŁĘBI MŁODYCH 2018 JEST SEKCJA SERBY!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.09.2018

RYWALIZACJA ODDZIAŁOWA NAJLEPSZA SEKCJA – GOŁĘBIE MŁODE 

1.SEKCJA SERBY 91 PKT.

2.SEKCJA GRĘBOCICE 89 PKT.

3.SEKCJA PAULINÓW 87 PKT.

4.SEKCJA BYTOM ODRZAŃSKI 63 PKT

GRATULUJEMY !

V-CE PREZES D/S LOTOWYCH ODDZIAŁU GŁOGÓW.


Zebranie Oddziałowe Zarządów Sekcji

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.09.2018

W czwartek 27,09,18 o godzinie 17,00 na punkcie wkładań Sekcji Paulinów odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału oraz Zarządów wszystkich Sekcji.

Tematem zebrania będzie zakup kabiny.

Zarząd Oddziału prosi o punktualne przybycie na zebranie.

1

2

3

4

5

6


Zmiana miejsca Mszy Św. na zakończenie sezonu 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.09.2018

"Msza Święta na zakończenie sezonu lotowego 2018 zostanie odprawiona w DŁUGOSZYNIE koło Sulęcina w niedzielę 14 października 2018r. o godz. 13:00.

Po Mszy Św. zapraszam na kawę i ciasto do świetlicy wiejskiej w Długoszynie. Bardzo serdecznie zapraszam poczty sztandarowe Oddziałów z naszego Okręgu.

Na zakończenie Mszy Świętej będą wręczone puchary za Lot narodowy z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę dla zwycięzców z poszczególnych Oddziałów.

Poniżej podaję listę zwycięzców z poszczególnych Oddziałów:
Głogów - Zdzisław Zieliński
Żary - Ireneusz, Krzysztof i Dorota Łepuch
Cybinka - Stanisław Skowroński
Sulechów - Krzysztof Joński
Zielona Góra - spółka Jachacy - Pacanowski
Nowa Sól - Zdzisław Chorazyk
Szprotawa - tandem Duma - Cieślak
Sława - Stanisław Parzątka
Lubsko - Andrzej i Dariusz Parzysz
Świebodzin - Zbigniew Sobkowiak
Żagań - Tomasz Seredyński
Krośnieńsko- Gubiński - Marek Kapielski

Pozdrawiam serdecznie,"
Ks. Henryk Laszczowski


Informacja.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.08.2018

Nadawca: bogdan.lawnicki@onet.pl

Telefon: 601359179  lub 697028128

Treść: Witam.Pilnie poszukuję kontaktu do własciciela gołębia PL-0206-12-1557 ciemno nakrapiany.Pozdrawiam Bogdan Ławnicki Płock


UWAGA !

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.09.2018

Z POWODU AWARII SAMOCHODU NASZA KABINA DOJECHAŁA DO SŁUBIC ,GOŁĘBIE ZOSTANĄ WYPUSZCZONE W SŁUBICACH !

V-CE PREZES D/S LOTOWYCH ODDZIAŁU GŁOGÓW.


LOT NR. 5 SŁUBICE 16.09.2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.09.2018

GOŁEBIE WYPUSZCZONO O GODZINIE 07:20.

DOBRY LOT.


Lot nr. 3 EBERSWALDE 02.09.2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.09.2018

Gołębie wypuszczono o godzinie 11:20.


Informacja.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.09.2018

OTWIERANIE ZEGARÓW SEKCJA SERBY GODZINA 18:00


Weryfikacja Oddziałowa.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.07.2018

WERYFIKACJA ODDZIAŁOWA ODBĘDZIE SIĘ 20.08.2018 (poniedziałek) GODZINA 17:00 PAULINÓW .

PO WERYFIKACJI ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GŁOGÓW ,WRAZ Z PREZESAMI SEKCJI.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

V-CE PREZES D/S LOTOWYCH ODDZIAŁU GŁOGÓW.


Sekcja Grębocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2018

Spisy gołębi młodych oddajemy sobota 4,08,18 godzina 18,00 na punkcie wkładań (drukujemy przez kostki, to znaczy gołębie muszą być wprowadzone do zegara) 

spisy oddajemy 4 szt. z całości podbite przez weterynarza

Opłata 3,20 zł. od gołębia przy spisach


SEKCJA SERBY.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.06.2018

KOSZOWANIE (sobota) 16.06.2018. GODZINA  15.30.


Sekcja Paulinów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.06.2018

Koszowanie (sobota) 16,06,2018 r. godzina 15,00


Sekcja Grębocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.06.2018

Koszowanie (sobota) 16,06-2018 r. godzina 14,00


Rozkład jazdy kabiny na loty 1-3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.04.2018

1.Słubice .

2.Frustenwalde

3.Beelitz

Odjazdy kabiny z punktów wkładań;

-Sekcja Grębocice godz.18.00

-Sekcja Paulinów godz.18.40

-Sekcja Serby godz. 19.10.

-Sekcja Bytom Odrzański 20.00.


Informacja

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.04.2018

Gołąb o nr. PL-0206-11-6058 jest pod nr. tel. 571 319 866


Lot nr. 3 Beelitz 13.05.2018.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.05.2018

Gołębie wypuszczono o godzinie 06.20.

-Ilość gołębi 4058 szt.

-Ilość konkursów do zdobycia 812 konk.

DOBRY LOT.


Lot nr.1 Słubice 29.04.2018.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.04.2018

Z miejcowości Słubice o godzinie 08.00. wypuszczono 4278 gołębi.

Ilość konkursów do zdobycia 856 konk.

DOBRY LOT.


CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO NA MSZY ŚWIĘTEJ.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.03.2018

strona 1

strona 2

strona 3


Msza Święta

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.03.2018

Msza Św. w intencji hodowców i ich rodzin z okazji ropoczęcia sezonu 2018

W imieniu ks. Henryka Laszczowskiego, kapelana Okręgu Zielona Góra, serdecznie zapraszamy na Mszę Św. w intencji hodowców gołębi pocztowych i ich rodzin z okazji rozpoczęcia sezonu lotowego 2018.

Msza Św. odbędzie się 15 kwietnia 2018r. o godzinie 12:30 w Kościele w Gaworzycach (pomiędzy Nowym Miasteczkiem a Polkowicami). Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Prosimy, aby w Mszy Św. wzięły udział reprezentacje, wraz ze sztandarami, wszystkich Oddziałów należących do Okręgu Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców.


Koszowanie Sekcja Serby !

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.04.2018

KOSZOWANIE (SOBOTA)  28.04.2018.GODZ. 15.30.


Koszowanie Sekcja Paulinów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.04.2018

Sobota 28,04,2018 r. godzina 16,00


Koszowanie Sekcja Grębocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.04.2018

Sobota 28,04,2018 r. godzina 15,00


Spisy 2018 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.04.2018

Do sprawdzenia są spisy w Sekcji Paulinów na punkcie wkładań

Sekcji Grębocice u kol. Gawlik Edward


Informacja Sekcja Grębocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 07.04.2018

Skarbnik Sekcji Grębocice będzie przyjmował składki do 15,04,2018 r.

14,04,2018 r. po uzbodnieniu telefonicznym nożna będzie unówić się w C.A.S.

Tel. 698 545 746


Uwaga

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.02.2018

Formularze do sporządzania spisów gołębi dorosłych można pobierać z zakładki pliki do pobrania.


Sekcja Serby

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.03.2018

31,03,2018 r.o godzinie 14,00 na punkcie wkładań Sekcji Serby będą przyjmowane spisy gołębi dorosłych na sezon 2018 r.

Spisy oddajemy podbite przez lekarza weterynarii w ilości

2 – z 50

4 – całości

 


Spisy Sekcja Grębocice

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2018

W piątek 30.03 2018 r. o godzinie 18,00 w C.A.S. będą przyjmowane spisy gołębi na sezon 2018 r.

Spisy podbite przez lekarza weterynarii w ilości

2 z “50”

4 z całości

Na gołębie zagraniczne proszę dostarczyć rodowód z kartą własności.

W tym dniu skarbnik Sekcji będzie przyjmował opłaty członkowskie.


Sekcja Paulinów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.03.2018

W niedzielę 25,03,2018 r. o godzinie 15,00 na punkcie wkładań Sekcji Paulinów będą przyjmowane spisy gołębi dorosłych na sezon 2018. Spisy podbite przez lekarza weterynarii.

W ilości  z 50 – 2 spisy

z całości – 4 spisy 


Zebranie Oddziału Głogów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.02.2018

 Zarząd Oddziału zawiadamia że w niedzielę 25,02,2018 r. o godzinie 10,00 w C.A.S. Grębocice ul. Kościrlna odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Głogów. 

Obecność obowiąskowa.