Wróć do poprzedniej strony...

Współzawodnictwa


Wyniki Oddziału Głogów 2022 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.12.2022

Dorosłe z lotów 2022

Młode z lotów 2022

Kategorie Oddział 2022 stare i młode


MISTRZOSTWA ODDZIAŁU GŁOGÓW W KATEGORIACH 2022, ORAZ LOTNIKI

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.08.2022

Mistrzostwa Oddziału gołębi dorosłych w kategoriach 2022r..

  KAT.,,A"
1. Kałużny Daniel                                18 konk.  390,76 coeffic.
2. Gawlik-Trojka                                  18        463,10
3. Kwieciński Jacek                             18        547,26
4. Cebula Szymon                               18        586,70
5. Kozłowski Andrzej                           18        857,58
6. Karwat-Kreżel                                  18       1205,18
7. Nowak Bogusław                             18       1463,71
8. Kotlicki Władysław                           18       1750,64
9. Klimczak Tadeusz                            18       1786,64
10. Augustyniak Mieczysław                18       1859,74
11. Grzegorek Tomasz                         18       1866,33
12. Greda-Lipiński                                18       1958,18

  KAT.,,B"
1. Cebula Szymon                                 15 konk.  622,91 coeffic.
2. Kałużny Daniel                                   15        738,87 
3. Gawlik-Trojka                                     15        775,11
4. Kwieciński Jacek                                15        781,91
5. Klimczak Tadeusz                               15        871,43
6. Kozłowski Andrzej                              15       1023,58
7. Nowak Bogusław                               15       1305,03
8. Kotlicki Władysław                             15       1626,78
9. Grzegorek Tomasz                             15       1775,32

  KAT.,,C"
1. Kałużny Daniel                                   12 konk.  307,42 coeffic.
2. Cebula Szymon                                  12        347,08
3. Gawlik-Trojka                                      12        758,04
4. Karwat-Kreżel                                     12       1196,72
5. Kozłowski Andrzej                               12       1221,50
6. Kotlicki Władysław                               12       1230,20

  KAT.,,D"
1. Kałużny Daniel                                   45 konk.  1437,05 coeffic.
2. Cebula Szymon                                  45        1556,23
3. Gawlik-Trojka                                     45        1996,25
4. Kozłowski Andrzej                              45        3102,66
5. Kotlicki Władysław                             45        4607,62

  KAT.,,M"
1. Cebula Szymon                                   6 konk.   302,42 coeffic.
2. Kałużny Daniel                                    6         403,90
3. Kotlicki Władysław                              6         612,12

   KAT.,,GMP"
1. Kałużny Daniel                                  35 konk.   1736,18 pkt.
2. Cebula Szymon                                 35 konk.   1619,67 pkt.

KAT.,,INTERMISTRZOSTWO"
1. Kwieciński Jacek                               18 konk.   1179,21 coeffic.

 

 

 Lotniki Oddziału gołębi dorosłych w kategoriach 2022r.

  LOTNIKI KAT.,,A"
1. Kiel Stanisław                     PL-0206-19-5394    3 konk.  31,46 coeffic.
2. Kwieciński Jacek                PL-0206-20-6748    3        37,19
3. Kwieciński Jacek                PL-0206-20-6728    3        46,58
4. Gawlik-Trojka                     PL-0186-20-17893   3        49,73
5. Cebula Szymon                 PL-0206-11-3400    3        56,44
6. Gawlik-Trojka                    PL-0186-20-4226    3        59,86
7. Dudkiewicz Wincenty        PL-0206-17-6092    3        77,52
8. Cebula Szymon                 PL-0206-20-278     3        78,60
9. Kwieciński Jacek               PL-0206-21-3604    3        83,55
10. Kozłowski Andrzej           PL-0206-20-6013    3        95,54
11. Cebula Szymon               PL-0206-20-624     3        98,54
12. Kozłowski Andrzej           PL-0186-20-17818   3       106,95
13. Nowak Bogusław            PL-0206-18-9072    3       108,96
14. Kiel Stanisław                 PL-0206-18-8929    3       113,20
15. Kozłowski Andrzej           PL-0206-18-7188    3       116,35

   LOTNIKI KAT.,,B"
1. Kałużny Daniel                       PL-0206-20-1207    3 konk.    21,14 coeffic.
2. Cebula Szymon                      PL-0206-20-285     3          65,03
3. Kozłowski Andrzej                  DE-19-1164192      3          67,56
4. Kwieciński Jacek                    PL-0206-20-6749    3          70,13
5. Cebula Szymon                      PL-0182-19-7494    3          75,68
6. Dudkiewicz Wincenty             PL-0206-17-6092    3          76,02
7. Gawlik-Trojka                         PL-0186-20-4290    3          88,34
8. Nowak Bogusław                   PL-0206-20-8477    3          99,87
9. Kiel Stanisław                        PL-0206-18-8929    3         100,06
10. Kwieciński Jacek                 PL-0206-20-6748    3         100,49
11. Klimczak Tadeusz                DE-19-1162502      3         115,57
12. Klimczak Tadeusz                PL-0206-18-9095    3         126,48
13. Klimczak Tadeusz                PL-0206-18-8900    3         129,19
14. Kozłowski Andrzej                PL-0206-19-1104    3         146,26
15. Kozłowski Andrzej                PL-0206-20-17818   3         194,15
16. Kiel Stanisław                      PL-0206-19-5394    3         216,45

   LOTNIKI KAT.,,C"
1. Cebula Szymon            PL-0206-20-624     3 konk.     48,47 coeffic.
2. Gawlik-Trojka                PL-0186-20-17774   3           64,44
3. Cebula Szymon            PL-0182-19-7494    3           75,68
4. Kiel Stanisław               PL-0206-19-5394    3           97,13
5. Kozłowski Andrzej        PL-0206-17-4471    3          266,55
6. Kozłowski Andrzej        PL-0206-18-7119    3          276,42

   LOTNIKI KAT.,,D"
1. Kałużny Daniel             PL-0206-20-1207    9 konk.    155,44 coeffic.
2. Kiel Stanisław               PL-0206-19-5394    9          345,04

   LOTNIKI KAT.,,M"
1. Jakubiec Wiesław         PL-0206-20-1606    2 konk.     28,90 coeffic.
2. Cebula Szymon            PL-0206-18-3525    2           44,97
3. Cebula Szymon            PL-0206-11-3400    2          107,75
4. Ujma Jerzy                   PL-0206-20-7733    2          121,85
5. Cebula Szymon           PL-0355-16-4776    2          149,70
6. Kwieciński Jacek         PL-0206-19-1530    2          153,43
7. Kozłowski Andrzej       PL-0206-19-1105    2          321,61 


Wyniki Oddziału w Kategoriach oraz Lotniki w Kategoriach

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2019

Kategoria A    Lotnik Kategoria A 
Mistrz Zgud Robert   1 lotnik  Zgud Robert PL-0206-17-10344
I V-ce Mistrz  Kałużny Daniel    2 lotnik Zgud Robert PL-0206-17-10255
II V-ce Mistrz  Gawlik Edward i Łukasz    3 lotnik Zgud Robert PL-0206-16-2609
1 przodownik Klimczak Tadeusz    4 lotnik Zgud Robert PL-0206-16-2610
2 przodownik Barylik Bogdan    5 lotnik  Kałużny Daniel  PL-0206-17-12354
3 przodownik Kozłowski Andrzej    6 lotnik  Zgud Robert PL-0206-17-10578
4 przodownik Augustyniak Mieczysław    7 lotnik  Zgud Robert PL-0206-17-10446
5 przodownik Dutkiewicz Wincenty    8 lotnik  Zgud Robert PL-0206-17-10395
6 przodownik Nowak Bogusław    9 lotnik Zgud Robert PL-0206-16-2573
7 przodownik Bęben Jan    10 lotnik  Zgud Robert PL-0206-16-2562
8 przodownik Mikołajek Andrzej    11 lotnik  Zgud Robert PL-0206-16-2428
9 przodownik Szymański Bogdan i Jakub         
10 przodownik  Grzegorek Tomasz         
           
           
Kategoria B   Lotnik Kategoria B
Mistrz Zgud Robert    1 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-17-10538
I V-ce Mistrz  Kiel Stanisław    2 lotnik Zgud Robert  PL-0206-17-10135
II V-ce Mistrz  Zgud Sylwia    3 lotnik Kałużny Daniel  PL-0190-17-8060
1 przodownik Kałużny Daniel    4 lotnik Zgud Sylwia  PL-0206-18-159
2 przodownik Gawlik Edward i Łukasz    5 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-16-2428
3 przodownik Kałużna Urszula    6 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-16-2513
4 przodownik Szymański Bogdan i Jakub    7 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-16-2545 
5 przodownik Mikołajek Andrzej    8 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-17-10578
6 przodownik Dutkiewicz Wincenty    9 lotnik Kiel Stanisław  PL-0206-18-8929
7 przodownik Nowak Bogusław    10 lotnik  Kałużny Daniel  PL-0265-17-4007
8 przodownik Klimczak Tadeusz         
9 przodownik Grzegorek Tomasz         
10 przodownik  Kozłowski Andrzej         
11 Przodownik Bęben Jan         
           
           
Kategoria C   Lotnik Kategoria C
Mistrz Zgud Robert    1 lotnik  Klimczak Tadeusz  PL-0206-16-6050
I V-ce Mistrz  Kałużny Daniel   2 lotnik Zgud Robert  PL-0206-16-2457
II V-ce Mistrz  Bęben Jan    3 lotnik Zgud Robert  PL-0206-17-10328 
1 przodownik Dutkiewicz Wincenty    4 lotnik Zgud Robert  PL-0206-17-10255
2 przodownik Nowak Bogusław    5 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-16-2409
3 przodownik Gawlik Edward i Łukasz    6 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-16-2573 
4 przodownik Szymański Bogdan i Jakub         
5 przodownik Kozłowski Andrzej         
6 przodownik Mikołajek Andrzej         
           
           
Kategoria D   Lotnik Kategoria D
Mistrz Zgud Robert    1 lotnik  Zgud Robert  PL-0206-17-10255
I V-ce Mistrz  Kałuzny Daniel    2 lotnik Zgud Robert  PL-0206-16-2428
II V-ce Mistrz  Gawlik Edward i Łukasz    3 lotnik Zgud Robert  PL-0206-17-10328 
1 przodownik Dutkiewicz Wincenty    4 lotnik Kałużny Daniel PL-0265-17-4007
2 przodownik Nowak Bogusław    5 lotnik  Kałużny Daniel PL-08762-17-145 
3 przodownik Kozłowski Andrzej         
4 przodownik Szymański Bogdan i Jakub         
5 przodownik Mikołajek Andrzej         
6 przodownik Bęben Jan         
7 przodownik Grzegorek Tomasz        
           
           
Kategoria M   Lotnik Kategoria M
Mistrz Trzciński Sławomir    1 lotnik  Szymański Bogdan i Jakub  PL-0206-17-2551
I V-ce Mistrz  Szymański Bogdan i Jakub    2 lotnik Nowak Bogusław  PL-0206-15-8077
II V-ce Mistrz  Kozłowski Andrzej    3 lotnik Mikołajek Andrzej  PL-0206-16-951
1 przodownik Mikołajek Andrzej    4 lotnik Grzegorek Tomasz  PL-0206-17-4619
2 przodownik Zgud Robert         
3 przodownik Grzegorek Tomasz         

Wyniki Hodowców za 2020 rok

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2021

Super Mistrz Oddziału

Mistrz – Zgud Robert Sylwia – 116 pkt.

I Vice-Mistrz – Kałużny Daniel – 115 pkt.

II Vice-Mistrz – Cebula Szymon – 102 pkt.

Dorosłe

Młode


Weryfikacja - Loty Gołębi Dorosłych

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.08.2021

Weryfikacja oddziałowa dla lotów gołebi dorosłych odbędzie się w dniu 21.08.2021r o godzinie 14.00 na punkcie wkładań sekcji Paulinów. Bardzo proszę o rzetelne przygotowanie zestawień, ponieważ do dnia 25.08.2021r. zestawienia trzeba złożyć do okręgu – nie będzie więc czasu na poprawki.

Poniżej znajdują sie pliki z zaznaczonymi w poszczególnych kategoriach lotami, które należy uwzlędniać dla każdego szczebla rywalizacji. 

Składamy również kat. D do oddziału, okręgu i regionu – zestawienia należy złożyć jako sumę zestawień w kategoriach A + B + C. Zestawienia muszą odpowiadać poszczególnym szczeblom rywalizacji.

Do oddziału nie składamy GMP, Inter, Derby, Zespół lotników – zostało to wyliczone przez Rachmistrza. 

 

 

kategoria A

kategoria B

kategoria C

kategoria M

Derby 

GMP

LOTNIKI

WSZYSTKIE

INTER


Mistrzostwa oddziału po lotach gołębi dorosłych.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.07.2021

Mistrzostwa oddziału


WYNIKI ODDZIAŁU GŁOGÓW W KATEGORIACH - po weryfikacji

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.08.2021

WYNIKI W KATEGORIACH 


Wyniki Oddziału sezon 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2021

Super Mistrz Oddziału

Mistrz – Zgud Robert Sylwia – 116 pkt.

I Vice-Mistrz – Kałużny Daniel – 115 pkt.

II Vice-Mistrz – Cebula Szymon – 102 pkt.

Stare

Młode


Wyniki 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.10.2018

Wyniki Oddział stare i młode


Mistrzostwo Oddziału 2018 rok

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.03.2018

 1. Kategoria A, B, C, D, M z „50”
 2. Mistrzostwo tradycyjne z „ 50” i całości
 3. GMP z „50”
 4. Super Mistrz Oddziału stare + młode + wszystkie kategorie
 5. Krótki, Średni, Daleki dystans
 6. Mistrzostwo gołębi rocznych z całości 3 gołębie po 5 konkursó  (w drugiej kolejności coenficjent)
 7. Mistrzostwo GMP typowane z 10/5
 8. Zespół lotników z „50” 5 gołębi z największą ilością konkursów (w drugiej kolejności punkty)
 9. Lotnik kategorii A, B, C, D, M z „50” oraz dorosłe samce, samice, roczne,i ogólny
 10. Mistrzostwo gołębi młodych z całości (5 pierwszych gołębi) oraz typowane na zasadach Mistrzostw Polski typowane 8/15 GMP
 11. Zespół lotników ze spisu 5 gołębi młodych z najlepszą ilością konkursów (w drugiej kolejności punkty)
 12. Lotnik Oddziału gołębi młodych z najlepsza ilością konkursów ( w drugiej kolejności punkty)

 


Rywalizacja Oddziałowa podział na ligi 2018 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.04.2018

Miejsca w Oddziale od-do

1-10 -ekstraklasa

11-20-2 liga

21-30 -3 liga 

31-40 -4 liga 

41-50 -5 liga

51-60 -6 liga 

61-70 -7 liga 

71-80 -8 liga 

81-90 – 9 liga 

91-100 -10 liga 

101-110 -11 liga

Punkty zdobywane przez Hodowców dla Sekcji ,którzy zajmą miejsca w odpowiedniej lidze .

-ekstraklasa -10 pkt.

-2 liga -9 pkt.

-3 liga -8 pkt.

-4 liga -7 pkt.

-5 liga -6 pkt.

-6 liga -5 pkt .

-7 liga -4 pkt.

-8 liga -3 pkt.

-9 liga -2 pkt.

-10 liga-1 pkt.

-11 liga -0 pkt.

Rywalizacja NAJLEPSZA SEKCJA ,wyłonienie najlepszej Sekcji Oddziału Głogów na lotach gołębi dorosłych i młodych.

W rywalizacji NAJLEPSZA SEKCJA  udział biorą wszyscy Hodowcy Oddziału ,natomiast punkty dla sekcji zdobywają Hodowcy ,którzy uplasują się w danej Sekcji od miejsca 1-10 w lotach gołębi dorosłych  i młodych .Rywalizacja NAJLEPSZA  SEKCJA w lotach gołębi dorosłych zakończy się po 14 locie ,natomiast w lotach gołębi młodych po 6 locie ..Najlepszą Sekcję wyłonią miejsca zdobyte przez Hodowców w poszczególnych ligach ,które są odpowiednio punktowane.W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez Sekcje i braku możliwości wyłonienia zwycięzcy ,pod uwagę będą brane wyniki Hodowców ,którzy zajmą 11 miejsce w danej Sekcji i równocześnie w której lidze Oddziałowej uplasują się dani Hodowcy .Jeżeli to nie przyniesie zwycięzcy,do rozszczygniecia rywalizacji będą brani następni Hodowcy ,którzy zajęli kolejne miejsca w Sekcji , a także w lidze Oddziałowej.